Τμήμα βρεφών μικρά μελισσάκια & μεγάλα μελισσάκια

 

μικρά μελισσάκια 10 μηνών - 2,5 ετών

 

μεγάλα μελισσάκια 2,5 ετών - 3,5 ετών

 
Πρώτιστη ανάγκη για τους νέους γονείς είναι να εμπιστευθούν τα παιδιά τους στους ανθρώπους εκείνους που μπορούν να εγγυηθούν για την ασφαλή τους φύλαξη, για την υγιεινή τους, για τη σωστή τους διατροφή και την ανάπαυσή τους.

Για ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό κέντρο, ωστόσο, υπάρχει και ένας επιπλέον στόχος: η ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγησή τους. Στο Ροζ Πάνθηρα φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε τις συνθήκες για την ικανοποίηση των πλέον βασικών αναγκών των παιδιών της προσχολικής ηλικίας όπως: την ανάπτυξη του λόγου, την κατανόηση του σώματος, την κίνηση και τη μάθηση μέσα από την εξερεύνηση.

Παράλληλα τα μελισσάκια μας, μαθαίνουν να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους κάνοντας τους πρώτους τους φίλους, παίζοντας, τραγουδώντας, μαθαίνοντας να τρώνε χωρίς βοήθεια κ.α. με τη στήριξη έμπειρων παιδαγωγών.
 
 
 
 
 

Βρεφονηπιακός
Σταθμός
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ

 
Ιωνίας 38
174 56 Άλιμος