τμήματα Βρεφονηπιακού Σταθμού ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ στον Άλιμο

 
Στο κέντρο προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης Ροζ Πάνθηρας φροντίζουμε ώστε τα παιδιά να απασχολούνται με δραστηριότητες και να δέχονται ερεθίσματα που βοηθούν στην ανάπτυξή τους ανάλογα με την ηλικία τους.

Για αυτό και τα παιδάκια του Ροζ Πάνθηρα χωρίζονται σε 3 ομάδες:

  • Το τμήμα βρεφών τα Μελισσάκια 10 μηνών έως 3,5 ετών
  • Το τμήμα μικρών προνηπίων τα Παπάκια 3,5 έως 4,5 ετών
  • Το τμήμα προνηπίων τα Πανθηράκια 4,5 έως 5,5 ετών
 
 
τα μελισσάκια
 
 
 
τα παπάκια
 
 
 
τα πανθηράκια
 
 
 
 
 
 
 
 

Βρεφονηπιακός
Σταθμός
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ

 
Ιωνίας 38
174 56 Άλιμος